Minder en minder hard autorijden

Als ik het rapport van ECN van 1 september 2015 lees, dat gaat over wat Nederland kan doen om in 2020 aan de eis van Urgenda te voldoen, denk ik: minder en minder hard autorijden lijkt daarin op dit moment veruit de belangrijkste maatregel.  Want van het totaal van 16 miljoen ton CO2 reductie kan 6 miljoen ton reductie behaald worden door minder en langzamer te gaan autorijden. De twee andere grote blokken aan reductie zijn grotendeels gekoppeld aan het ETS. ETS betekent (kort door de bocht): reductie in Nederland = meer uitstoot in het buitenland. Die maatregelen zouden dus alleen kunnen werken als ook de bijbehorende CO2 rechten door Nederland worden opgekocht (en niet worden gebruikt). Maar dat gaat niet werken, lijkt mij, want in de EU zit de uitstoot van CO2 vanwege de crisis zo’n 2 miljard ton onder het plafond. Onze eventueel opgekochte 5 tot 7 miljoen ton is daarbij vergeleken bijna niets zal de CO2-prijs EU-breed niet erg veel doen opdrijven.

http://www.pbl.nl/publicaties/quick-scan-mogelijke-aanvullende-maatregelen-emissiereductie-2020-ten-behoeve-van-urgenda-klimaatzaak

Dat betekent des te meer dat minder en minder hard autorijden relatief de belangrijkste maatregel zal zijn om vóór 2020 tot extra reducties te komen.

RCP003

Comments

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *