Monthly Archives: september 2015

Posted on

Beste raadsleden, Graag geef ik u enig commentaar op de ‘duiding’ van het energieplan Utrecht. Mijn commentaar betreft zowel de wijze waarop het tot stand is gekomen als de inhoud. Ik denk dat een stad als Utrecht een veel beter…Continue Reading

Posted on

Het idee was van Groen Links wethouder Lot van Hooijdonk. Om een paar honderd burgers uit te loten en hen drie dagen lang te laten stoeien met een lijst van duurzame maatregelen met als vraag: hoe krijgen we Utrecht in…Continue Reading

Posted on

Als ik het rapport van ECN van 1 september 2015 lees, dat gaat over wat Nederland kan doen om in 2020 aan de eis van Urgenda te voldoen, denk ik: minder en minder hard autorijden lijkt daarin op dit moment…Continue Reading