Monthly Archives: maart 2016

Posted on

Dit is een bewerking van de zienswijze die in december 2015 is ingediend bij de Provincie Utrecht door Michel Post, Bart van den Heuvel, de Stichting SSLU, en Milieudefensie, n.a.v. de aanvraag van Eneco voor de bouw van een biomassawarmtecentrale…Continue Reading