Category Archives: Duurzaamheid

Posted on

Rekentruc In Utrecht wordt het product warmte via de stadsverwarming gebruikt om huizen te verwarmen. Het verhaal gaat dat dit een zuinig systeem is. Dat lijkt echter zo doordat de warmte waarmee de stadsverwarming wordt gevoed in de berekeningen niet…Continue Reading

Posted on

Dit is een bewerking van de zienswijze die in december 2015 is ingediend bij de Provincie Utrecht door Michel Post, Bart van den Heuvel, de Stichting SSLU, en Milieudefensie, n.a.v. de aanvraag van Eneco voor de bouw van een biomassawarmtecentrale…Continue Reading

Posted on

Het idee was van Groen Links wethouder Lot van Hooijdonk. Om een paar honderd burgers uit te loten en hen drie dagen lang te laten stoeien met een lijst van duurzame maatregelen met als vraag: hoe krijgen we Utrecht in…Continue Reading

Posted on

Als ik het rapport van ECN van 1 september 2015 lees, dat gaat over wat Nederland kan doen om in 2020 aan de eis van Urgenda te voldoen, denk ik: minder en minder hard autorijden lijkt daarin op dit moment…Continue Reading