Category Archives: Eneco

Posted on

Rekentruc In Utrecht wordt het product warmte via de stadsverwarming gebruikt om huizen te verwarmen. Het verhaal gaat dat dit een zuinig systeem is. Dat lijkt echter zo doordat de warmte waarmee de stadsverwarming wordt gevoed in de berekeningen niet…Continue Reading

Posted on

Dit is een bewerking van de zienswijze die in december 2015 is ingediend bij de Provincie Utrecht door Michel Post, Bart van den Heuvel, de Stichting SSLU, en Milieudefensie, n.a.v. de aanvraag van Eneco voor de bouw van een biomassawarmtecentrale…Continue Reading